Get Adobe Flash player

Miesięczne Archiwa: Grudzień 2013

Podsumowanie Roku 2013.

Dnia 22 grudnia 2013 pszczelarze z naszego regionu zebrali się aby posumować rok działalności Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska i przedyskutować plan działań w nadchodzącym czasie.

Rok 2013 był rokiem intensywnej pracy. Chociaż w niektórych przedsięwzięciach byliśmy nowicjuszami, to jednak udało nam się zrealizować większość zamierzonych celów.

Wymienię kilka inicjatyw, które zakończyliśmy w minionym roku.

Niewątpliwie największym osiągnięciem było przystąpienie do programu FIO – „Działajmy lokalnie w Województwie Podlaskim”. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe. Z tych funduszy zorganizowaliśmy szkolenie i warsztaty, wydaliśmy ulotki propagujące walory miodu z Sejneńszczyzny, utworzyliśmy stronę Stowarzyszenia (www.miod-sp.pl), przeprowadziliśmy konkurs wiedzy o miodzie oraz powstał baner reklamowy. Cały projekt został wzorowo rozliczony.

Stowarzyszenie realizuje także Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa (czyli dotacje do sprzętu pszczelarskiego, matek pszczelich, leków itp.)

Uczestniczyliśmy w targach i imprezach regionalnych, produkty naszych pszczelarz nadal zdobywają laury w konkursach na najlepsze miody. Przykład: Puchar Województwa Podlaskiego przyznany został po raz drugi Piotrowi Witkowskiemu.

W planach na rok 2014 przewidujemy zorganizowanie konferencji pszczelarskiej wspólnie z Polska Izbą Produktu Regionalnego i Tradycyjnego. Chcemy promować produkty regionalne, tradycje kulinarne Podlasia, a w szczególności Miody Sejneńskie. Będziemy zabiegać o przyznanie naszym regionalnym miodom znaku „Jakość Tradycja”. Jakość miodów z Sejneńszczyzny została już nieraz potwierdzona, choćby wpisanie na listę produktów tradycyjnych, czy oznakowania UE „Chroniona Nazwa Pochodzenia”.

W tych trudnych czasach staramy się działać tak aby nie obciążać kieszeni naszych członków, stawka składki ulowej – nie została podniesiona i wyniesie 1 zł od rodziny pszczelej.

Na koniec naszego spotkania wraz z życzeniami Świątecznymi i Noworocznymi, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Łuba złożył podziękowania Prezesowi Franciszkowi Januszce, całemu Zarządowi i kolegom, którzy angażowali się w prace Stowarzyszenia, za trud włożony w integrację pszczelarzy i budowanie prestiżu pszczelarstwa na Sejneńszczyźnie.

Zebranie grudzień 2013

Zebranie Sprawozdawcze
grudzień 2013

Zebranie grudzień 2013

Zebranie Sprawozdawcze
grudzień 2013

Zebranie grudzień 2013

Zebranie Sprawozdawcze
grudzień 2013

Podczas zebrania zostały rozdane specjalne naklejki, które chętni pszczelarze przykleją na swoje pojazdy. Na naklejce znajduje się informacja iż pod wskazanym numerem telefonu, można uzyskać pomoc, w przypadku zagnieżdżenia się pszczół, w miejscu gdzie nie są one mile widziane. Naklejki zostały opracowane graficznie przez kolegę Daniela Bednarka z inicjatywy Pszczelarskiego Pogotowia Rojowego. Więcej informacji na temat czym jest Pszczelarskie Pogotowia Rojowe na stronie www.pszczelarskiepogotowierojowe.pl
Pozdrawiam Daniel Bednarek.

Pszczelarskie Pogotowie Rojowe

Pszczelarskie Pogotowie Rojowe

 

Zebranie i Życzenia.

Informujemy że 22 grudnia 2013 godzi 11:00 w
Restauracji Skarpa odbędzie się zebranie sprawozdawcze

Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska.

Świąteczna Pozdrowienia

Świąteczna Pozdrowienia