Get Adobe Flash player

Miesięczne Archiwa: Lipiec 2014

Piknik Pszczelarski – Jubileusz.

W dniu 15 czerwca 2014 r w miejscowości Żegary w Ośrodku Agroturystycznym Danuty Macianis
dobyła się uroczystość Jubileuszowa 50lecie  działalności Pszczelarskiej i 75lecie Antoniego Poźniaka.
Uroczystości zorganizowało Stowarzyszenie Pszczelarzy Sejn i Puńska.
Pszczelarze docenili dokonania i zasługi w rozwoju pszczelarstwa kolegi Antoniego.
Pan Antoni do lat działa w organizacjach pszczelarskich pełniąc różne funkcje w Zarządzie, jest hodowcą matek pszczelich, mistrzem pszczelarskim i rzeczoznawcą chorób pszczelich. Swoje wieloletnie doświadczenia w pracy z pszczołami połączył z umiejętnościami technicznymi opracowując ul. Ul dostosowany do biologii pszczoły miodnej, warunków klimatycznych, specyfiki utrzymywanych w regionie ras pszczół oraz co bardzo ważne komfortu pracy osób obsługujących ule. Ul został zaprezentowany na spotkaniu i spotkał się z dużym zainteresowaniem pszczelarzy. Kolega Antoni z właściwa sobie skromnością mówi o swoim dziele -” jest to ul XXI wieku”.
W dniu Jubileuszu otrzymał Dyplom Uznania, Podziękowania, kwiaty i upominki.

Nad jeziorem.

Piknik nad jeziorem Gaładuś. 2014

Wręczenie dyplomu koledze Poźniakowi.

Wręczenie dyplomu koledze Poźniakowi.

Kolega Antoni w pasiece prezentuje ule własnego pomysłu.

Kolega Antoni w pasiece prezentuje ule własnego pomysłu.

Spółdzielnia czy Grupa Producencka?

W dniu 28 maja 2014 w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sejnach odbyła się narada Zarządu Stowarzyszenia w sprawie organizacji Grupy Producenckiej lub Spółdzielni Pszczelarskiej.
Oprócz pszczelarz Udział w naradzie brali pracownicy ODR W Sejnach między innymi Kierownik Łostowski Dariusz
oraz Z-as Dyr. Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Mariusz Cylwik i Główny Specjalista d/s
organizacji Producentów Rolnych Paweł Gąsiorek.

Stworzenie Grupy Producęckiej lub Spółdzielni Pszczelarskiej w regionie północno – wschodniej Polski jest z pewnością szansą na uzyskanie niemałej pomocy unijnej i umożliwiło by również lepsze wykorzystanie potencjału regionalnego Pszczelarstwa. Ponieważ w obrębie pszczelarstwa nie istnieją w Polsce Grupy Producenckie nasze obawy budzi brak doświadczeń w tej materii oraz cała „papierologia” która wiąże się z pozyskiwaniem funduszy.

Przewiduje się kolejne spotkanie w okresie jesiennym. Pszczelarzy zainteresowanych tym tematem prosimy o kontakt.

Spotkanie w sprawie Grupy Producenckiej w sektorze pszczelarstwa.

Spotkanie w sprawie Grupy Producenckiej w sektorze pszczelarstwa.