Get Adobe Flash player

Miesięczne Archiwa: Listopad 2014

Apel ku przestrodze!

Rozwój w różnych dziedzinach życia nie może dobywać się kosztem niszczenia zasobów naturalnych naszej planety! Pszczoły są doskonałym próbnikiem, tego co dziej się z naszym środowiskiem. Pogarszająca się kondycja naszych podopiecznych oraz innych owadów zapylających, pozwala przypuszczać że „postęp” w rolnictwie niesie duże zagrożenie nie tylko dla pszczół.

Zachęcam do wzięcia udziału w dyskusji na facebookowej stronie Stowarzyszenia PPP

Pszczoła na podagryczniku.

Pszczoła na podagryczniku.

Ratujmy pszczoły puki się da!