Get Adobe Flash player

Miesięczne Archiwa: Marzec 2015

Marcowe Zebranie.

8 marca 2015 odbyło się Zebranie Stowarzyszenia.

Spotkanie rozpoczął i poprowadził Prezes Stowarzyszenia Pan Daniel Bednarek.
Podczas zebrania Nasi członkowie zapoznali się z planem działania Stowarzyszenia w tym sezonie pszczelarskim:

  1. Przygotowanie do udziału w „Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa”
  2. Organizacja Spotkania integracyjnego w Pasiece Krasnowo.
  3. Przygotowanie projektu „Monitoring Varroa Destroctor w północno – wschodniej Polsce”.
  4. Udział pszczelarzy w imprezach masowych organizowanych w Naszym regionie.

Dużo czasu poświęcono na omówienie KPWP – dopłat do leków, sprzętu pasiecznego, matek pszczelich, ustalono że wszelkie informacje związane z tym programem znajdą się na Naszej stronie.

Zarząd stowarzyszenia dziękuje członkom za terminowe opłacenie składek członkowskich i ulowego, jeżeli ktoś jeszcze nie wpłacił można wpłacić bez pośrednio na konto Stowarzyszenia.

Konto bankowe Stowarzyszenia:

Nr Rachunku: 62 93540007 0000 0005 4494 0001

Opłaty: 40 zł składka + 1zł do rodziny pszczelej.
Co do ubezpieczenia pasieki lista jest już zamknięta i wysłana do ubezpieczyciela. Pozostaje ubezpieczyć się indywidualnie.

Podczas zebrania obyły się dwa szkolenia:

Daniel Bednarek – „Pszczelarstwo w cyberprzestrzeni”.
Marcin Śledź -„ Prawidłowe – tworzenie, pielęgnacja i zimowanie odkładów”.

Koledzy podzieli się swoja wiedzą i doświadczeniami. Było dożo pytań i dyskusji związanej z przedstawianymi zagadnieniami. Ponieważ był bardzo dobry odbiór tych prelekcji planujemy dalsze działania w tego rodzaju.
Skrócona treść prelekcji będzie umieszczona na stronie.

W imieniu Zarządu Dziękuje wszystkim obecnym na zebraniu, również pragnę podziękować Wójtowi Panu Dariuszowi Łostowskiemu za udostępnienie sali w Urzędzie Gminy.

Prelekcja - Marcin Śledź

Prelekcja – Marcin Śledź

Zebranie marzec 2015

Zebranie marzec 2015

Jak utworzyć prawidłowy odkład?

Jak utworzyć prawidłowy odkład?

Prezentacja Pasieki Rospuda

Prezentacja Pasieki Rospuda

Praktyka to podstawa!

Praktyka to podstawa!

Omówienie zagadnienia wielkości komórki pszczelaej

Omówienie zagadnienia wielkości komórki pszczelaej

Pszczelarze cierpliwie słuchają

Pszczelarze cierpliwie słuchają

Prelekcja - Daniel Bednarek

Prelekcja – Daniel Bednarek

8 Marca. nie zapominamy o Paniach.

8 Marca. nie zapominamy o Paniach.