Get Adobe Flash player

Miesięczne Archiwa: Wrzesień 2022

Program „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Stowarzyszenie Pszczelarz Sejn i Puńska realizowało zadanie publiczne:

„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

pod tytułem:

” Wprowadzenie innowacyjnej gospodarki pasiecznej –
Rotacyjna hodowla Pszczół,
technologii pszczelarstwa ograniczającej użycie akarycydów,
połączona promocją produktów pszczelich..”

Relacja z przekazania pszczelarzom pasków szczawiowych – ułatwiających utrzymanie rodzin pszczelich w dobrej kondycji i zdrowiu.

https://youtu.be/R2ol0pQKPto

Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazanie przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Podlasie

Wspieranie pszczelarstwa
Lipiec 2022

11 529,15 zł  – całość poniesionych kosztów na realizację projektu.
9 989,00 zł   – środki przekazanie przez – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
1 540,15 zł   –  wkład własny stowarzyszenia.

Realizacja zadania będzie składać się trzech następujących elementów:

1) Wspomaganie działalności pszczelarskiej poprzez modernizację pasiek,
zakup uli odkładowych do przystosowanych do rozmnażania rodzin pszczelich, ułatwiających prowadzenie rotacyjnej metody hodowli pszczół, jest to innowacyjna metoda ograniczająca użycie środków chemicznych w pasiece i zmniejszenie pracochłonności i kosztów działalności pasiecznej.
2) Rozwój gospodarczy i podniesienie opłacalności działalności pszczelarskiej poprzez zastosowanie skutecznych metod usuwania wysoce patogennego
roztocza (Dręcz pszczeli) z zastosowaniem  Kw. szczawiowego 30%.

3) Otwarcie nowych kanałów sprzedaży produktów pszczelich – Film Promujący zalety regionalnych miodów i pierzgi.

W ramach programu zakupiono i przekazano pszczelarzom:

 ULE odkładowe    73 sztuki
Preparat z kw. szczawiowym 30%  2123 sztuk

Realizacja Projektu – Ekologicznego – Ochrona pszczół. 2022 R.

Stowarzyszenie Pszczelarz Sejn i Puńska realizowało zadanie publiczne:

„Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

pod tytułem:

” Wspomaganie rodzin pszczelich w zakresie rozwoju,
odżywienia i zwiększenia dostępu do bioróżnorodnego pokarmu
– akcja sadzenia drzew i krzewów miododajnych.”

Relacja z przekazania pszczelarzom ciasta i sadzonek drzew.

https://youtu.be/R2ol0pQKPto

Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazanie przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Podlasie

Wspieranie pszczelarstwa
Lipiec 2022

11 448,00 zł  – całość poniesionych kosztów na realizację projektu.
9 998,00 zł   – środki przekazanie przez – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
1450,00 zł   –  wkład własny stowarzyszenia.

Realizacja zadania polegała na  trzech następujących elementach:
1) Poprawy warunków istnienia rodzin pszczelich, wspomaganie rozwoju
( zwiększanie liczebności pszczół w obrębie rodziny) i ochrony przed patogenami, zwiększenie ilości rodzin pszczelich,
poprzez wyposażenie pszczelarzy w węzę pszczelą.

2) Wspomaganie rodzin pszczelich w zakresie odżywiania,
w okresach niedoborów pokarmowych i podczas tworzenia odkładów (nowe rodziny pszczele).
Zakup paszy dla pszczół , ciasta cukrowe i ciasto białkowe.
Zarówno węza jaki i ciasto pszczele będą użyte do szerszego
wprowadzenia innowacyjnej metody opieki na pszczołami miodnymi – metoda: „Rotacyjna hodowla pszczół”

3) Dostarczenie pszczelarzom sadzonek drzew i krzewów miododajnych (zwiększenie bioróżnorodności).
Akcja sadzenia drzew i krzewów miododajnych.
Pszczelarze, którzy dobierali ciasto i węzę posadzili przekazane sadzonki drzew i krzewów miododajnych.

W ramach programu zakupiono i przekazano pszczelarzom:

   Węza    43 kg
  Ciasto cukrowe pszczele   1000 kg
  Ciasto pyłkowe    438 kg
  Ilość zakupionych sadzonek drzew.   147 sztuk
 Sadzonki z własnych zasobów.   150 stuk