Get Adobe Flash player

Pszczoła

Jestem Artysta Plastykiem, do kilkunastu lat mieszkam na Sejneńszczyźnie

Kończymy programy (wsparcia pszczelarstwa KOWR) z 2022r. i zaczynamy 2023r.

Dzisiaj dwie ważne sprawy, o których chcę poinformować kolegów pszczelarzy!

Po pierwsze, otrzymaliśmy wreszcie pieniążki z poprzednich programów na leki przeciw Warrozie, sprzęt pszczelarski i analizę miodu.

Po długim, wieloetapowym procesie weryfikacji i poprawy złożonych przez nas dokumentów,
który to proces przysporzył nam dużo dodatkowej pracy w miesiącu wrześniu,
(nie będę się wdawał w szczegóły ale była naprawdę masa rzeczy,
które trzeba było poprawić w złożonych dokumentach, głównie z przyczyn niezależnych do Nas)

Otrzymaliśmy wreszcie informacje o przyznaniu refundacji kosztów poniesionych przez
Nas w trakcie realizacji tych trzech projektów.

Tak więc w najbliższym czasie będziemy już mieć pieniążki do wypłaty poszczególnym pszczelarzom.

Druga niemniej istotna sprawa:

W temacie refundacji na przyszły rok – są nowe informacje dlatego muszę zmienić ten wpis, w którym wcześniej pisałem o zgłaszaniu się z zapotrzebowaniem na przyszły rok.

Otóż w świetle najnowszych informacji – zmienia się instytucja, która będzie prowadzić Programy Wsparcia dla Pszczelarzy i będzie to ARiMR zamiast KOWR.

Zamieszczam link do strony ARiMR, która informuje o tej zmianie.

https://www.gov.pl/web/arimr/interwencje-w-sektorze-pszczelarskim-od-2023-roku-realizuje-arimr//////?fbclid=IwAR3cDOklhf0xLWiYQhwZaOvRVHzrlUacXaHClphb8vGrc8GfkvSg7w8eszw

 

Jak również tutaj coś ciekawego na ten temat

https://wzpgdansk.pl/2022/09/11/krajowy-program-wsparcia-pszczelarstwa-na-2023-rok/

Najprawdopodobniej! – jedną dużych z zmian będzie to, że każdy pszczelarz indywidualnie będzie składał wniosek o refundację do sprzętu pszczelarskiego.
A nie jak to było poprzednio przez organizację pszczelarska.

W każdym razie jeśli ktoś nie ma „Numeru producenta” nadawanego przez ARiMR, musi go wyrobić, jeśli chce brać udział w programach. Będzie to wymagane.

Program „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Stowarzyszenie Pszczelarz Sejn i Puńska realizowało zadanie publiczne:

„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

pod tytułem:

” Wprowadzenie innowacyjnej gospodarki pasiecznej –
Rotacyjna hodowla Pszczół,
technologii pszczelarstwa ograniczającej użycie akarycydów,
połączona promocją produktów pszczelich..”

Relacja z przekazania pszczelarzom pasków szczawiowych – ułatwiających utrzymanie rodzin pszczelich w dobrej kondycji i zdrowiu.

https://youtu.be/R2ol0pQKPto

Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazanie przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Podlasie

Wspieranie pszczelarstwa
Lipiec 2022

11 529,15 zł  – całość poniesionych kosztów na realizację projektu.
9 989,00 zł   – środki przekazanie przez – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
1 540,15 zł   –  wkład własny stowarzyszenia.

Realizacja zadania będzie składać się trzech następujących elementów:

1) Wspomaganie działalności pszczelarskiej poprzez modernizację pasiek,
zakup uli odkładowych do przystosowanych do rozmnażania rodzin pszczelich, ułatwiających prowadzenie rotacyjnej metody hodowli pszczół, jest to innowacyjna metoda ograniczająca użycie środków chemicznych w pasiece i zmniejszenie pracochłonności i kosztów działalności pasiecznej.
2) Rozwój gospodarczy i podniesienie opłacalności działalności pszczelarskiej poprzez zastosowanie skutecznych metod usuwania wysoce patogennego
roztocza (Dręcz pszczeli) z zastosowaniem  Kw. szczawiowego 30%.

3) Otwarcie nowych kanałów sprzedaży produktów pszczelich – Film Promujący zalety regionalnych miodów i pierzgi.

W ramach programu zakupiono i przekazano pszczelarzom:

 ULE odkładowe    73 sztuki
Preparat z kw. szczawiowym 30%  2123 sztuk

Realizacja Projektu – Ekologicznego – Ochrona pszczół. 2022 R.

Stowarzyszenie Pszczelarz Sejn i Puńska realizowało zadanie publiczne:

„Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

pod tytułem:

” Wspomaganie rodzin pszczelich w zakresie rozwoju,
odżywienia i zwiększenia dostępu do bioróżnorodnego pokarmu
– akcja sadzenia drzew i krzewów miododajnych.”

Relacja z przekazania pszczelarzom ciasta i sadzonek drzew.

https://youtu.be/R2ol0pQKPto

Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazanie przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Podlasie

Wspieranie pszczelarstwa
Lipiec 2022

11 448,00 zł  – całość poniesionych kosztów na realizację projektu.
9 998,00 zł   – środki przekazanie przez – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
1450,00 zł   –  wkład własny stowarzyszenia.

Realizacja zadania polegała na  trzech następujących elementach:
1) Poprawy warunków istnienia rodzin pszczelich, wspomaganie rozwoju
( zwiększanie liczebności pszczół w obrębie rodziny) i ochrony przed patogenami, zwiększenie ilości rodzin pszczelich,
poprzez wyposażenie pszczelarzy w węzę pszczelą.

2) Wspomaganie rodzin pszczelich w zakresie odżywiania,
w okresach niedoborów pokarmowych i podczas tworzenia odkładów (nowe rodziny pszczele).
Zakup paszy dla pszczół , ciasta cukrowe i ciasto białkowe.
Zarówno węza jaki i ciasto pszczele będą użyte do szerszego
wprowadzenia innowacyjnej metody opieki na pszczołami miodnymi – metoda: „Rotacyjna hodowla pszczół”

3) Dostarczenie pszczelarzom sadzonek drzew i krzewów miododajnych (zwiększenie bioróżnorodności).
Akcja sadzenia drzew i krzewów miododajnych.
Pszczelarze, którzy dobierali ciasto i węzę posadzili przekazane sadzonki drzew i krzewów miododajnych.

W ramach programu zakupiono i przekazano pszczelarzom:

   Węza    43 kg
  Ciasto cukrowe pszczele   1000 kg
  Ciasto pyłkowe    438 kg
  Ilość zakupionych sadzonek drzew.   147 sztuk
 Sadzonki z własnych zasobów.   150 stuk

Odbiór LEKI Warroza, CIASTO, WĘZA

Witajcie. 

UWAGA!!! LEKI, CIASTO, WĘZA .

Zapraszamy na zebranie związane z realizacją kilku programów.

Będziemy przekazywać ciasto dla pszczół, węzę pszczelą, zamówione leki przeciw Warrozie, i inne, w tym ule odkładowe. 
 
Czas i miejsce: 15.07.2022 godzina 15:00 (piątek) w Puńsku u kolegi Witkowskiego. 
 
Ciasto i węza zostały zakupione w ramach programu „EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO​”​ ​oraz „DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE WSPARCIA DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI PSZCZELARSTWA I DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW PSZCZELICH NA RYNKU​”. 
​Będą też przekazywane jeśli dotrą na czas ule odkładowe. ​
Ważna informacja – w tych programach dopłacamy do zakupionych towarów 10% reszta pokrywana jest z dotacji – jest to wkład własny Stowarzyszenie. Osoby biorące udział w programie proporcjonalnie partycypują w kosztach.
Będziemy też odbierać umowy i inne dokumenty do osób, które zamawiały sprzęt w programach KOWR.

Informacja – sprawy bieżące

Informujemy że można już kupować sprzęt w ramach programu KOWR.

Przypominamy o opłacaniu składek i ubezpieczenia – szczególnie tu jest krótki termin.

Można tez już wpłacać za leki (warroza) – Jeśli ktoś nie wie ile wpłacić , ile zadeklarował – Proszę dzwonić  tel: 721-921-205

Nie zapominajmy o pszczołach – przebieg pogody w zimie i na przedwiośniu spowodował, że matki wcześnie rozpoczęły czerwienie – czego efektem jest większe zużycie zapasów zimowych. Dzięki temu co prawda rodziny są silne – to jednak skutkuje tym, że mają większe potrzeby pokarmowe, na szczęście pogoda sprzyjała i pyłku w ulach jest bardzo dużo ( leszczyna, wierzba iwa). ​Jednak zapasy węglowodanowe mogą być na niewystarczającym poziomie. ​Wiatry i nocnie spadki temperatury, z którymi mamy do czynienia tej wiosny, zwiększają jeszcze wydatki energetycznie rodzin pszczelich, a​ ​czerwiu​,​ który trzeba grzać jest w rodzinach ​średnio ​4-5 ​ramek ​( w ulach wielkopolskich)​.​

Jednym słowem trzeba monitorować stan zapasów i w razie potrzeby uzupełnić ciastem lub syropem. W przypadku ciasta, trzeba też zapewnić pszczołom dostęp do wody, najlepiej podać ja do uli – żeby pszczoły nie latały po wodę w tak trudnych warunkach atmosferycznych. Zresztą rodziny, które mają zapasy powinny też dostać wodę ponieważ zapasy te zgromadzone jesienią, są rozcieńczane przed tym jak zostaną podane larwom, przez pszczoły.

Uwaga! Nie kupujemy jeszcze sprzętu w programach KOWR.

Uwaga! Nie kupujemy jeszcze sprzętu w programach KOWR.

Kochani błędnie podałem informację że można już kupować sprzęt.
Otrzymałem informację że na umowach z KOWR będzie inna data, więc na razie do odwołanie nie kupujemy sprzętu.

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze – 12.03.2022r.

Uwaga!

Pszczelarze członkowie
Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska.
Informujemy, że dnia 12.03.2022 sobota, godzina 10:00
w Ośrodku Kultury w Sejnach (ul. 1 Maja 17),
odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze.

 
Przewidujemy następujący porządek zebrania:
 
1. Przywitanie i ogłoszenie planu zebrania,
- Prezes Daniel Bednarek, ( g. 10:00 )
2. Pokaz filmowy – „Opowieść o Pszczelarzach z Podlasia”. (g. 10:10)
3. ​Sprawdzenie obecności i kworum, (g. 10:45)
4. Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia,
- Skarbnik Marcin Śledź, (g. 10:55) ​
5. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu finansowego,
6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej i protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, (g. 11:00)
7. Wybór przewodniczącego, sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków,
​8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. (g. 11:20)
9. Wybory do władz Stowarzyszenia (g. 11:30)
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
11.​ Wolne wnioski
12. Zamknięcie Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. (g. 12:30)
 

Serdecznie Zapraszamy –
Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska.

Uwaga – podczas zebrania nie będą pobierane składki i inne wpłaty. Prosimy wszelkie składki i opłaty ubezpieczenia wpłacać na Konto bankowe Stowarzyszenia:
Nr Rachunku: 62 93540007 0000 0005 4494 0001 . Pandemia wymusiła takie zmiany i ogólnie tak jest lepiej z wielu przyczyn.

Plany na ten rok.

Witajcie.

Parę słów o tym jakie działania planujemy na ten rok:

1) Walne zebranie z podsumowaniem działalności Stowarzyszenia w latach 2020/21,
( jak wiecie, sytuacja związana z Covid 19 Uniemożliwia Nam zorganizowanie zebrania, bez narażania uczestników),
będziemy próbowali zwołać spotkanie na początek marca.

W temacie składek i ubezpieczenia odsyłam do wpisu poniżej, Skarbnik pięknie opisał co i jak. 

2) Jak co roku wysłaliśmy zgłoszenia do programu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich (KOWR). Są to programy – „Zakup sprzętu”, „Zakup leków przeciwko Warrozie” i „Analiza miodu” (chętnych do programu – „Analiza miodu”, zapraszamy do udziału) . I jak co roku czekamy na Umowy, które zwykle pojawiają się około 15 lutego. Jak tylko będą podpisane, natychmiast będziemy Was o tym fakcie informować. Chodzi o to żeby mieć czas na zakup sprzętu. 

3) Będziemy, tak jak w tamtym roku, startować w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. To ten projekt, w którym zostały zakupione ule – dokładnie 110 sztuk. Jest to jednak konkurs, więc nie jest pewne czy uda się pozyskać środki i w tym roku. Prezes brał udział w szkoleni z pisania wniosków.

* Informuje, że od tamtego roku, można starać się o pomoc de minimis (na zapylanie) dopłata 20 zł  do każdej rodziny pszczelej.
Mając powiedzmy 30 rodzin – dostaniemy 600 zł.
Wnioski składamy indywidualnie w ARiMR!
Nie przez Stowarzyszenie!
Do wniosku dołączamy zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii – o ilości posiadanych rodzin.

Więcej na ten temat znajdziecie tu – https://www.gov.pl/web/arimr/2021-pomoc-dla-pszczelarzy

Zebranie grudzień 2013

Pszczoły w kłębie zimowym
Luty 2022

Zaproszenie do udziału w programie

Kochani – jak można było przeczytać lub usłyszeć – przystąpiliśmy do konkursu na program
– wsparcia gospodarczego i promocji pszczelarstwa.

Konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego. Konkurs został rozstrzygnięty i dostaniemy środki na realizację programu.
W części gospodarczej zostaną zakupione ule i dennice, które otrzymają pszczelarze. Proszę chętnych członków stowarzyszenia o zgłaszanie się do programu (będziemy też dzwonić indywidualnie). Uczestnik otrzyma ule i dennice w ilość zależnej od ilości pszczelarz którzy się zgłoszą, warunkiem przystąpienia jest posiadanie zarejestrowanej sprzedaży produktów pszczelich z własnej pasieki. W części promocyjnej powstanie film o Pszczelarstwie w Naszym regionie – też prosimy chętnych, którzy chcą się zaprezentować, aby zgłaszali się do Prezesa.

Nowoczesne ule dla pszczelarzy z Sejn i Puńska

Dofinansowania z budżetu Województwa Podlaskiego otrzymało Stowarzyszenie Pszczelarzy Sejn i Puńska.
Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na modernizację pasiek, szkolenia i promocję.
W środę (7.07) wicemarszałek Stanisław Derehajło i przedstawiciele stowarzyszenia Daniel Bednarek i Marcin  Śledź podpisali umowę w tej sprawie.

Zebranie grudzień 2013

Przedstawiciele Stowarzyszenia i Marszałek Stanisław Derehajło
grudzień 2013

Wicemarszałek Derehajło podpisując umowę ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy Sejn i Puńska podkreślał, że pszczelarstwo jest niezwykle wymagającą dziedziną.

- To trudna, czasochłonna, ale bardzo wdzięczna praca.
Jako zarząd województwa z satysfakcją obserwujemy rozwój pszczelarstwa w regionie i bardzo chętnie je wspieramy – mówił.

Organizacja otrzymane pieniądze przeznaczy na zakup i modernizację uli i działalność promocyjną.

 – Nasz główny cel to zakup uli z dennicą, czyli z urządzeniem, za pomocą którego pszczelarze mogą monitorować rozwój pasożytów Varroa szkodzących pszczołom. Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo pszczół – wyjaśniał Daniel Bednarek, prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska.

Dzięki otrzymanej dotacji powstanie też film opowiadający o pszczelarzach z regionu i o ich pasiekach.

 

Zebranie grudzień 2013

Przedstawiciele Stowarzyszenia i Marszałek Stanisław Derehajło
grudzień 2013

Wyrazy współczucia.

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Tomasza Śledzia, członka Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska.
Wiadomość o śmierci Tomka jest dla nas szokiem. Składamy serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim naszego przyjaciela​,
pszczelarza, który odszedł w tak młodym wieku 38 lat.
 Nie możemy wprost uwierzyć, że nie ma Go już wśród nas.

Jego śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy go znali.
Wobec ciosu, który spadł na tą ​rodzinę pszczelarską niełatwo znaleźć słowa pociechy,​ można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu.
Współczujemy szczerze i przesyłamy wyrazy głębokiego żalu szczególności Rodzicom i Bratu,
którzy również​ są członkami Stowarzyszenia.