Get Adobe Flash player

Leki na 2017 rok.

Mamy już zamówione leki przeciwko Varrozie – niebawem będzie można wpłacać na konto stowarzyszenia pieniążki na ich zakup, jak również składki, ulowe i ubezpieczenie.

Więcej szczegółów na najbliższym zebraniu, które odbędzie się najprawdopodobniej 29 stycznia w Sejnach.

 

 

Można już zamawiać sprzęt!!!

Można już zamawiać, kupować sprzęt!!! Na Refundacje.

Mamy już podpisane umowy z ARR, w siedzibie stowarzyszenia – Co oznacza że można już zamawiać i kupować sprzęt pszczelarski, którego chęć zakupu w ramach programu prowadzonego przez Stowarzyszenie wyraziliście.

Prosimy o niezwłoczne wysłanie zamówień do sklepów – wiadomo są kolejki i może tak się zdarzyć że towar nie przybędzie przed miodobraniem.

Z Świąteczno – Noworocznym Pozdrowieniem – Prezes.

Zaproszenie – Zebranie.

Uwaga – 11 grudnia 2016 godz. 11:00 w Puńsku (Urząd Gminy) zapraszamy członków Stowarzyszenia na zebranie Sprawozdawcze.

Przewidujemy wykład na temat: – Prawo i Pszczelarstwo.
Prezes omówi działalność i dokonania ostatniego roku.

Również nie zabraknie części integracyjnej, musimy się lepiej poznać, jest sporo nowych członków.
W związku z tym przychodzimy z tak zwanym koszyczkiem.

Serdecznie zapraszamy.

Grupy Producentów.

Siódmego października odbyło się zapowiadane zebranie i szkolenie współorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sejnach i Nasze Stowarzyszenie – przebiegło w bardzo dobrej atmosferze. Pszczelarze zapoznali się z korzyściami jakie niesie za sobą założenie Grupy Producentów.
Wysłuchaliśmy informacji z samego źródła, do specjalistów z Agencji Rynku Rolnego oddział Białystok oraz  od Panów Mariusza Cylwika ( Z-ca Dyrektora PODR w Szepietowie) Pawła Gąsiorka (specjalista ds. współdziałanie producentów rolnych PODR w Szepietowie). Dziękujemy Gminie Sejny za udostępnienie sali i przepraszamy że zabranie się trochę przeciągnęło.

Mieliśmy sporo spraw do omówienia i załatwienia:

– nowe rozdanie programu „Krajowy Program wsparcia Rynku Produktów Pszczelich „,
- wypłata środków z programu na lata 2015/2016r ,
- omówienie sposobów działania organizacji w nowych warunkach (liczba członków wzrasta),
- sprawy bieżące i terminy kolejnych spotkań.

Wstępnie ustaliliśmy termin zebrania sprawozdawczego ( + integracja) na 11 grudnia 2016r,
jest to termin kompromisowy, myślę że znajdziecie czas na spotkanie.

 

Stoiska

Przedstawienie Tematyki związanej z Grupami Producenckimi.


Stoiska

Zebranie Gmina Sejny 7 październik 2016r.

Ważne terminy.

Dwa ważne terminy:
do końca września przyjmujemy zgłoszenia do programu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” ,
czyli dofinansowanie leków i sprzętu pszczelarskiego.

– kolejna sprawa to zebranie i szkolenie (główny temat – Grupy Producenckie)
specjaliści z ARR i Urzędu Marszałkowskiego, opowiedzą o możliwościach pozyskania środków z UE.

7 października 2016 w Urzędzie Gmin Sejny – godzina 13.

Uwaga! – Na tym zebraniu planujemy wypłatę dofinansowania do leków, matek pszczelich i sprzętu z programu wsparcia za sezon 2015/2016.

Zapraszamy do udziału.

Zabranie na „Stawach”.

Zapraszamy i przypominamy o naszym spotkaniu – zebraniu Stowarzyszenia Pszczelarzy.

12 – 06 -2016 w Niedzielę na ulicy Łąkowej w Sejnach u kolegi Wołągiewicza, zaczynamy o godzinie 11:00. Zrzucamy się po 15 zł na coś do jedzenia.

Podczas zebrania będzie można odebrać leki refundowane przeciwko Warrozie.

Program Wsparcia Produktów Pszczelich 2016r. -2017r.

Przypominamy że upływa termin wpłat na leki refundowane (na rok 2016), jednocześnie informujemy o możliwości składania zapotrzebowania na leki w roku 2017r.

Ponadto prosimy o przemyślenie zamówień sprzętu i matek pszczelich na rok 2017.
Chcemy uniknąć sytuacji kiedy pszczelarze składają zamówienie, a jak przychodzi do wpłaty to nagle nie chcą brać wcześniej zamówionych towarów.

Zebranie w Niedzielę 28 lutego 2016r.

Zapraszamy Członków i Sympatyków.

Na zebranie w Niedzielę 28 lutego 2016 r., godzina 11:00.
Miejsce – budynek Urzędu Gminy Sejny.
Będzie można wpłacać na refundowane leki do zwalczania roztocza- Varroa Destructot.

Przypominam:

Tabletka 1 sztu. – cena 2,10zł , przysługuje 4  tabletki na 1 rodzinę.
Pasek 1 sztu.- cena 6 zł , przysługuje 2  paski na 1 rodzinę.
(tą cenę według tego co zamawiał Pszczelarz trzeba wymnożyć przez deklarowaną liczbę rodzin w 2015r.)

Refundacja Leków

Leki Przeciwko Warrozie, na które składali zapotrzebowanie Pszczelarze, będą zakupione według przyznanego wsparcia

4 tabletki „Apiwarolu”  na rodzinę pszczelą.
2 paski „Biowaru 500″ na  rodzinę pszczelą.

W cenie:

              2,10 zł za tabletkę „Apiwarolu
             6 zł za pasek „Biowaru”

Został przyznany zwrot w pełnym zakresie 80% ceny netto!

Na zebraniu w Sejnach 28 lutego będziemy zbierać, pieniądze na zakup leków.

Jeśli ktoś nie pamięta ile leków zamawiał, względnie jakie – proszę o kontakt -tel: 721-921-205

Relacja z zebrania w Puńsku.

7 lutego 2016- Zebranie Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska

Spotkanie tym razem odbyło się w Urzędzie Gminy w Puńsku, zebranie poprowadził Prezes Stowarzyszenia Daniel Bednarek.

Stoiska

W dowód uznania.

 

 

Pierwsza część zebrania była poświęcona tematom  sprawozdawczo- wyborczym ściśle związanym z   działalnością stowarzyszenia .

 

 

 

 

 

1 Wygłoszenie Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2015r
2 Przedstawienie sprawozdania finansowego
3 Przedstawienie raportu kontrolnego Komisji Rewizyjnej
4 Informacja o wprowadzenie usług księgowych związanych z działalnością Stowarzyszenia.
5 Przeprowadzenie Wyborów uzupełniających do Zarządu i Komisji.
6 Zapoznanie z warunkami refundacji kosztów zakupu środków produkcji miodu i ubezpieczeniem Pasieki.

W  trakcie zebrania  skarbnik – Marcin Śledź przyjmował składki członkowski i ulowe.
Dziękujemy bardzo za terminową opłatę i jeżeli ktoś
jeszcze  tego nie zrobił  można wpłacić bezpośrednio na konto Stowarzyszenia:

Nr Rachunku: 62 93540007 0000 0005 4494 0001
Opłaty: 40 zł składka + 1zł do rodziny pszczelej.

Co do ubezpieczenia pasieki lista  nie jest  zamknięta i czekamy na resztę pszczelarzy do końca marca.

Była również tworzona lista zapotrzebowania na refundację w przyszłym sezonie (2017r) – leki, matki pszczele, sprzęt pszczelarski. W trakcie zebrania poprzedni Prezes Pan Franciszek Januszko w dowód uznania dla działalności jego następcy Daniela Bednarka wręczył mu cenną Encyklopedię Pszczelarską ze swego prywatnego księgozbioru . Dobrą informacją jest również że nowo-powołany członek zarządu Pan Witkowski Piotr  oferuje naszym pszczelarzom pomoc w przetapianiu wosku w węzę.

Druga część zebrania zajął wykład zawodowego pszczelarza Pana Piotra Szyszko, który wraz z żoną zajmuje się  pasieką  w Kanadzie liczącą 15 000 rodzin pszczelich.

 Tytuł – „Pasieki produkcyjne w Kandzie”.

Zakres tematyki Szkolenia:

1. Gospodarka pasieczna (polska oraz kanadyjska)
2. Nowoczesna gospodarka pasieczna.
3. Gospodarka w ulu wielokorpusowym.
4. Tworzenie i pielęgnacja odkładów i pakietów.
5. Kanadyjskie Sposoby  zwalczania chorób pszczół.
6. Pszczelarstwo towarowe.
8. Gospodarka pasieczna w świetle współczesnych zmian środowiskowych.

Wiele propozycji dla nas pszczelarzy małych gospodarstw pasiecznych wydawały się kontrowersyjne, ale  znaleźliśmy też kilka ciekawych rozwiązań godnych zastosowania. W tak wielkiej pasiece priorytetem jest profilaktyka, w Kanadzie posiadają wiele skutecznych lekarstw, które niestety w Polsce są zakazane.

Ciekawostka: smakołykiem dzieci w Kanadzie jest miód z cynamonem, czy ktoś z was próbował ?
Zebranie było również inspiracją i  motywacją do poszukiwania pomysłów do projektów i środków o jakie pszczelarze jako Stowarzyszenie mogliby otrzymać  w celu pomocy w rozwoju naszej pszczelarskiej działalności.

W imieniu Zarządu Dziękuję wszystkim obecnym na zebraniu, serdeczne podziękowania również współorganizatorom.

Do zobaczenia !

Przypominamy o terminie następnego spotkania 28 luty w Sejnach tym razem, będziemy wpłacać na leki i omówimy dokładnie program wsparcia – ARR.

Autor wpisu: Kinga Łęczkowska.

 

Zapraszamy Na Zebranie.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.  

czas: 7 lutego 2016 roku , godz: 9:00.
miejsce:   Puńsk – Sala Urzędu Gminy w Puńsku

Drodzy Pszczelarze Członkowie Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska oraz osoby, które chcą zostać Pszczelarzami informujemy że 7 lutego 2016 roku (miejsce: Puńsk – Sala Urzędu Gminy w Puńsku) odbędzie się Zebranie Pszczelarskie Naszego Stowarzyszenia, połączone ze Wykładem Pana Piotra Szyszko.
Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu, …obecność obowiązkowa! – mamy dożo informacji do przekazania. Szczególnie na temat Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa.
Będziemy tworzyć listy zapotrzebowania na refundację w przyszłym sezonie (2017r) – leki, matki pszczele, sprzęt pszczelarski, ewentualnie szkolenie! (prosimy o dokładne przemyślenie swoich potrzeb, według zapotrzebowania zgłoszonego przez stowarzyszenie przyznawane są środki finansowe)

Na zebraniu będę zbierane wpłaty na leki i matki pszczele w ramach Programu Wsparcia Pszczelarstwa. Będzie można opłacić ubezpieczenie pasieki i składkę członkowską.

Zakres tematyki Szkolenia:

1. Gospodarka pasieczna (polska oraz kanadyjska)
2. Nowoczesna gospodarka pasieczna.
3. Gospodarka w ulu wielokorpusowym.
4. Tworzenie i pielęgnacja odkładów i pakietów.
5. Kanadyjskie Sposoby  zwalczania chorób pszczół.
6. Pszczelarstwo towarowe.
8. Gospodarka pasieczna w świetle współczesnych zmian środowiskowych.
Jeszcze raz serdecznie ZAPRASZAMY.