Get Adobe Flash player

Miód

Zebranie. Nowe Otwarcie.

28 grudnia 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska. Tym razem w Urzędzie Gminy Sejny.  Zaprosił nas nowy gospodarz  Gminy Sejny – Wójt Dariusz Łostowski.

Spotkanie otworzył Franciszek Januszko, powitał gości i przedstawił porządek zebrania.

Następnie wysłuchaliśmy kolejno:

 • sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2014. (wygłosił prezes Franciszek Januszko)
 • zestawiania przychodów i rozchodów (przedstawił skarbnik Antoni Poźniak)
 • sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej (odczytał przewodniczący komisji Piotr Witkowski)

Wszystkie sprawozdania poddane pod głosowania i zostały jednogłośnie przyjęte.
W czasie przeznaczonym na dyskusje i wolne wnioski, głos zabrał Pan Dariusz Łostowski; w swojej wypowiedzi skupił się na możliwościach pozyskania funduszy na działalność, zgodną z celami naszego stowarzyszenia. Dostaliśmy zapewnienie o poparciu naszych działań i zwiększeniu współpracy z lokalnymi Samorządami. W nadchodzącym okresie możemy składać projekty do Lokalnej Grupy Działania, jak również do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zebranie Grudzień 2014

Od Lewej: Daniel Bednarek, Dariusz Łostowski, Franciszek Januszko.

Zostały też poruszone aktualne problemy związane ze zdrowotnością pszczół, szczególnie problem zwalczania pajęczaka „Varroa Destructor”. Jeden z kolegów uczestniczył w internetowej konferencji dotyczącej tego tematu, z której zdał relacje: zwrócił uwagę pszczelarzy na katastrofalny stan zaopatrzenia polskich pszczelarzy w leki weterynaryjne. Wystarczy zajrzeć – relacjonował; na strony internetowe z lekami, w innych krajach gdzie jest dostępna cała paleta leków i środków pomocniczych zwalczających Varroa. Ciekawe, że polskie leki są tam dostępne za dużo niższą cenę niż u nas! (z drugiej strony polskie prawo nie dopuszcza stosowania większości lekarstw dopuszczonych w innych krajach!!!). Pytanie, kto odpowiada z taki stan rzeczy?
Wiele przypadków upadku rodzin pszczelich jest spowodowanych, brakiem skutecznego leczenia!

Ostatnim formalnym punktem zebrania była rezygnacja z funkcji Prezesa Pana Franciszka Januszki i powołanie (w procedurze glosowania) na tę funkcję Pana Daniela Bednarka.
Następnie nowy Prezes zgłosił wniosek o przegłosowanie uchwały o nadaniu funkcji Honorowego Prezesa Panu Franciszkowi Januszce, zgodził się i został jednogłośnie przyjęty. Nie kryjąc wzruszenia, Pan Franciszek serdecznie podziękował członkom stowarzyszenia i życzył swojemu następcy powodzenia w prowadzeniu Stowarzyszenia.

zebranie 2014 grudzien

Pana Jerzy Słowicki otrzymuje wyróżnienie.

Zebranie Grudzień 2014

Wystąpienie Wójta Gminy Sejny Dariusza Łostowskiego.

Zebranie Grudzień 2014

Zebranie Grudzień 2014

Apel ku przestrodze!

Rozwój w różnych dziedzinach życia nie może dobywać się kosztem niszczenia zasobów naturalnych naszej planety! Pszczoły są doskonałym próbnikiem, tego co dziej się z naszym środowiskiem. Pogarszająca się kondycja naszych podopiecznych oraz innych owadów zapylających, pozwala przypuszczać że „postęp” w rolnictwie niesie duże zagrożenie nie tylko dla pszczół.

Zachęcam do wzięcia udziału w dyskusji na facebookowej stronie Stowarzyszenia PPP

Pszczoła na podagryczniku.

Pszczoła na podagryczniku.

Ratujmy pszczoły puki się da!

Podsumowanie Roku 2013.

Dnia 22 grudnia 2013 pszczelarze z naszego regionu zebrali się aby posumować rok działalności Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska i przedyskutować plan działań w nadchodzącym czasie.

Rok 2013 był rokiem intensywnej pracy. Chociaż w niektórych przedsięwzięciach byliśmy nowicjuszami, to jednak udało nam się zrealizować większość zamierzonych celów.

Wymienię kilka inicjatyw, które zakończyliśmy w minionym roku.

Niewątpliwie największym osiągnięciem było przystąpienie do programu FIO – „Działajmy lokalnie w Województwie Podlaskim”. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe. Z tych funduszy zorganizowaliśmy szkolenie i warsztaty, wydaliśmy ulotki propagujące walory miodu z Sejneńszczyzny, utworzyliśmy stronę Stowarzyszenia (www.miod-sp.pl), przeprowadziliśmy konkurs wiedzy o miodzie oraz powstał baner reklamowy. Cały projekt został wzorowo rozliczony.

Stowarzyszenie realizuje także Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa (czyli dotacje do sprzętu pszczelarskiego, matek pszczelich, leków itp.)

Uczestniczyliśmy w targach i imprezach regionalnych, produkty naszych pszczelarz nadal zdobywają laury w konkursach na najlepsze miody. Przykład: Puchar Województwa Podlaskiego przyznany został po raz drugi Piotrowi Witkowskiemu.

W planach na rok 2014 przewidujemy zorganizowanie konferencji pszczelarskiej wspólnie z Polska Izbą Produktu Regionalnego i Tradycyjnego. Chcemy promować produkty regionalne, tradycje kulinarne Podlasia, a w szczególności Miody Sejneńskie. Będziemy zabiegać o przyznanie naszym regionalnym miodom znaku „Jakość Tradycja”. Jakość miodów z Sejneńszczyzny została już nieraz potwierdzona, choćby wpisanie na listę produktów tradycyjnych, czy oznakowania UE „Chroniona Nazwa Pochodzenia”.

W tych trudnych czasach staramy się działać tak aby nie obciążać kieszeni naszych członków, stawka składki ulowej – nie została podniesiona i wyniesie 1 zł od rodziny pszczelej.

Na koniec naszego spotkania wraz z życzeniami Świątecznymi i Noworocznymi, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Łuba złożył podziękowania Prezesowi Franciszkowi Januszce, całemu Zarządowi i kolegom, którzy angażowali się w prace Stowarzyszenia, za trud włożony w integrację pszczelarzy i budowanie prestiżu pszczelarstwa na Sejneńszczyźnie.

Zebranie grudzień 2013

Zebranie Sprawozdawcze
grudzień 2013

Zebranie grudzień 2013

Zebranie Sprawozdawcze
grudzień 2013

Zebranie grudzień 2013

Zebranie Sprawozdawcze
grudzień 2013

Podczas zebrania zostały rozdane specjalne naklejki, które chętni pszczelarze przykleją na swoje pojazdy. Na naklejce znajduje się informacja iż pod wskazanym numerem telefonu, można uzyskać pomoc, w przypadku zagnieżdżenia się pszczół, w miejscu gdzie nie są one mile widziane. Naklejki zostały opracowane graficznie przez kolegę Daniela Bednarka z inicjatywy Pszczelarskiego Pogotowia Rojowego. Więcej informacji na temat czym jest Pszczelarskie Pogotowia Rojowe na stronie www.pszczelarskiepogotowierojowe.pl
Pozdrawiam Daniel Bednarek.

Pszczelarskie Pogotowie Rojowe

Pszczelarskie Pogotowie Rojowe

 

„Jakość Tradycja” w Unii Europejskej

Seminarium

Pszczelarze i Organizatorzy Seminarium

Seminarium.” Żywność tradycyjna i regionalna” odbyło się zgodnie z planem 29 października 2013 w Domu Litewskim.

Jako stowarzyszenie uczestniczyliśmy w Seminarium postaci silnej reprezentacji: koledzy z zarządu stowarzyszenia Franciszek Januszko, Jan Pachucki, Antoni Poźniak i członkowie Danuta Macianis, Franciszek Surel, Piotr Witkowski, oraz piszący te słowa Daniel Bednarek.

Na wstępie otrzymaliśmy świetne materiały informacyjne w formie drukowanej i elektronicznej, katalogi zarejestrowanych produktów regionalnych, „Poradnik Producenta”- produktów regionalnych i tradycyjnych, Magazyn informacyjny PIPRiL „Smak i tradycja” oraz notatnik z długopisem.

Wykłady prowadzili Członkowie Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego państwo:
Prezes Izabela Byszewska, Wiceprezes Jan Zwoliński, Członek Zofia Winawer. Tematyka seminarium dotyczyła systemów jakości produktów żywnościowych. Mogliśmy zapoznać się historią i przyczynami powstawania oznaczeń produktów żywnościowych wysokiej jakości. Kolejną porcją wiedzy były przepisy obowiązujące producentów żywności (oj nie łatwa tematyka). Następnie to co nas najbardziej interesowało Mechanizmy Wsparcia producentów uczestniczących w systemach jakości żywności. Tu w trące jedynie że ubiegać się można o zwrot kasztów certyfikacji oraz promocji ( np. wydanie folderu reklamowego). Kilku Producentów skorzystało z takiego wsparcia co przełożyło się na zwiększoną sprzedaż.
Organizatorzy promowali pierwszy w Polsce system jakościowy dla produktów tradycyjnych.
„Jakość tradycja” jest to system który od 2007 został uznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Znak "Jakość Tradycja"

Znak „Jakość Tradycja”

Co ważne uczestnicy tego systemu mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich.

System „Jakość Tradycja” może okazać się dobrym rozwiązaniem w promocji naszego miodu.

Oceniając realnie poziom pszczelarstwa na Sejneńszczyźnie trzeba zauważyć że z jednej strony mamy wspaniałe produkty pszczele (miód, pyłek pszczeli, pierzga, propolis) a z drugiej rozdrobnione pasieki, praktycznie amatorskie, ze słabym zdolnościami ekonomicznymi. Najlepszym przykładem obrazującym taki stan rzeczy jest fakt braku chętnych do certyfikacji Miodu Wielokwiatowego z Sejneńszczyzny.

Dlatego bardzo ostrożnie analizując system krajowych oznaczeń produktów żywnościowych można przypuszczać że są one dostosowane do naszych obecnych możliwości.

Ogólne wrażenie:

Promowanie ekstensywnej produkcji żywności, regionalnych produktów, ekologi, gospodarstw rodzinnych, dziedzictwa kulinarnego jest pokojowa formą przeciwstawiana się globalnym zagrożeniom, takim jak rolnictwo na usługach ponadpaństwowych korporacji, (czytaj pestycydy i GMO), niszczenie naturalnych zasobów planety, utrata niezależności żywnościowej. Myślę że są to wspólne cele zarówno Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska jak i Polskiej Izby Produktów Regionalnych i Lokalnych. Zacieśnienie współpracy może przynieść tylko korzyści.

Seminarium

Organizatorzy

Seminarium

Seminarium, Sejny 29-10-2013

Seminarium

Przyznanie nagrody

Sejny, Dom Litewski

Sejny, Dom Litewski

 

Seminarium

Żywność tradycyjna i regionalna, Sejny 29-10-2013

Seminarium – Żywności tradycyjna i regionalna

Informujemy że w dniu 29 października odbędzie się Seminarium

„Żywności tradycyjna i regionalna. Wsparcie w ramach PROW 2007-2013 producentów uczestniczących w systemach jakości żywności . Szanse i bariery, możliwości wytwarzania.”

Miejsce:

Sala Konferencyjna Domu Litewskiego w Sejnach.

Organizatorzy:

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Produkty regionalne

Polska Izba Produktu Regionalnego

EXPO Sejny 2013.

III Międzynarodowe Targi Turystyczne i Wędkarskie
w Sejnach obyły się w dniach 21-22 września.

Stowarzyszenie Pszczelarzy Sejn i Puńska reprezentowali pszczelarze
Daniel Bednarek i Marcin Śledź.

Członkowie stowarzyszenia na jednym ze stoisk prowadzili sprzedaż produktów pszczelich i promowali wszystko to co łączy się z pszczelarstwem. Nasze stoisko prezentowało się bardzo dobrze – na tle dość sporej konkurencji. Szeroka oferta miodów z możliwością degustacji, banery reklamowe, fotografie pszczół, do tego kolega Daniel Bednarek przestawił barć-kłodę rzeźbioną na obrotowym cokole z ramkami pszczelimi, która jest przygotowana do zasiedlenia pszczołami. Zainteresowanie naszą ofertą było całkiem spore, wszyscy odwiedzający otrzymali ulotki, wizytówki i katalogi i t.p.
EXPO w Sejnach to impreza na naprawdę wysokim poziomie, wzorowo zorganizowana, mamy nadziej że jej renoma będzie promieniować w świat co zaowocuje większą frekwencją odwiedzających targi w przyszłych latach.

Promocja produktów pszczelich

EXPO w Sejnach

Pszczelarze na EXPO w Sejnach

Nasza ekspozycja.

EXPO w Sejnach

Prezentacja Miodów

Pszczelarze na EXPO w Sejnach

Rodzinna Sprzedaż miodu.

Prezentacja Litewskich Miodów

Litewskie Miody

Produkty pszczele

Produkty pszczele

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

Dożynki Powiatowe w Sejnach 8 IX 2013.

Po raz piąty obchodzono w Sejnach – Święto Plonów”, była to doskonała okazja dla pszczelarzy członków Stowarzyszenia P.S.i P. żeby zaprezentować się z naszą działalnością. Jak zwykle można było skosztować Sejneńskiego miodu, a z rozdawanych przez nas ulotek zapoznać się z jego walorami.

Dożynki Powiatowe cieszą się popularnością w śród turystów, mieszkańców Sejn i okolic.
Tym bardziej jest nam miło że Starostwo Powiatowe w Sejnach współorganizator Dożynek nie zapomniało o nas pszczelarzach i wyróżniło następujących znamienitych pszczelarzy:
Franciszek Surel – 50 lat stażu w pszczelarstwie, chirurg i wieloletni Dyrektor Szpitala w Sejnach, działa do lat w organizacjach pszczelarskich. Mieszkaniec Sejn cieszący się ogromnym autorytetem.
Piotr Witkowski – magister historii, który poświęcił się w pracy na rzecz pszczelarstwa. Człowiek na którego zawsze możemy liczyć, pomaga pszczelarzom w wielu ważnych sprawach. Poprzez swoje szerokie kontakty w całej Polsce i na Litwie integruje naszych pszczelarzy z środowiskami naukowymi, producentami artykułów pszczelarskich.
Laureat konkursów na Najlepsze Wyroby Regionalne.
Wyróżnieni otrzymali na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska od Starosty Sejneńskiego grawerowane Podziękowania za swoje zasługi.
Nieodłączną tradycją Święta Plonów jest składanie „Darów Dziękczynnych” -miód i kwiaty w kościele złożyli Danuta Macianis i Antoni Aleksa.

 

Dożynki Powiatowe w Sejnach 8 IX 2013.

Państwo Witkowscy, Franciszek Surel.

Podziękowania

Podziękowania

Wręczenie Podziękowań.

Wręczenie Podziękowań.

Dary od Pszczelarzy - Danuta Macianis i Antoni Aleksa.

Dary od Pszczelarzy

 

Święto Chleba, Miodu i Mleka.

W pobliżu miejscowości Puńsk w miejscu zwanym Silaine, na jeziorem Sejwy odbył się piknik rodzinny pod nazwą „Święto Chleba, Miodu i Chleba” gdzie można było zapoznać się z regionalną kulturą i specjałami tutejszych pasiek, piekarni czy serowarni. Zobacz Galerię
Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska jako współorganizator tej imprezy, przeprowadziło konkurs wiedzy o miodzie.
Laureaci i KomisjaCelem konkursu było sprawdzenie stanu wiedzy konsumentów miodu, co wiedzą o tym produkcie.
Poprosiliśmy osoby zakupujące miód o napisanie kilku podstawowych informacji o miodzie. Konsumenci którzy wzięli udział w naszej zabawie (wyłącznie Panie) podkreślali walory zdrowotne, smakowe oraz unikatowość naszego regionalnego miodu. Zauważyliśmy też że stale wzrasta poziom wiedzy o przechowywaniu i spożywaniu produktów pszczelich. Nasze konkursowiczki sporo wiedziały również o rodzajach miodów i leczniczych właściwościach jego poszczególnych odmian.

Komisja konkursowa w składzie:

 • Przewodniczący – Daniel Bednarek
 • Sekretarz – Marcin Śledź
 • Członek – Jan Pachucki

Przyznała następujące Nagrody i Dyplomy Okolicznościowe:

 1. Anna Budziejko (Dyplom + Miód Lipowy )
 2. Danguole Marcinkewicz (Dyplom + Miód Malinowy )
 3. Anna Grygutis (Dyplom + Miód Koniczynowy )
 4. Weronika Wolańska (Dyplom + Miód Nostrzykowy )
 5. Aldona Pachucka (Dyplom + Miód Wielokwiatowy )
 6. Ola Śledź (Wyróżnienie + Miód Lipowy )

Uczestnikom gratulujemy i życzymy smacznego oraz dalszego pogłębiania wiedzy o miodzie.

Członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili również sprzedaż produktów pszczelich.

Na koniec uczestniczyliśmy w poczęstunku, gdzie przy regionalnych potrawach, poruszane były wyłącznie pszczelarskie tematy. Miłym akcentem było wystąpienie Starosty Sejneńskego Pana Andrzeja Szturgulewskiego, który złożył podziękowania Panu Franciszkowi Januszce, za upór i skuteczność w działaniach, które doprowadziły do powstania naszego stowarzyszenia.

Zapraszam na bardzo skrótową relację video z tego wydarzenia.

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

 

 

Trochę o nas i naszym miodzie regionalnym.

Miód z Sejneńszczyzny jest ściśle związany z obszarem, z którego pochodzi.
Region ten charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością.
Naturalne systemy łąkowe, torfowiska, zarośla wokół licznych tutaj jezior oraz lasy o bogatym
składzie florystycznym wpływają na wyjątkowość tego produktu regionalnego.
Rozwój Pszczelarstwa na Sejneńszczyźnie przypada na okres późnego średniowiecza,
kiedy wycinka starodrzewu pod powstające osady spowodowała, iż wycięte pnie ze znajdującymi
się w nich gniazdami pszczelimi stawiane były bliżej ludzkich siedzib. Dzięki temu pozyskiwanie
tak cennego produktu jak miód stało się bardziej powszechne. Zapewne już w tym okresie
zachodziła potrzeba zabezpieczenia wspólnych interesów i wymiany doświadczeń.
Pierwsze zapiski o organizacji pszczelarskiej z tego regionu pojawiają się XIX w.
W archiwum moskiewskim można odnaleźć zapiski z 1873r. o próbie zawiązania organizacji
pszczelarskiej na ziemi Sejneńsko – Suwalskiej.
Z wiadomych powodów władze rosyjskie nie były przychylne powstawaniu jakichkolwiek organizacji,
jedynie w Sejnach nieformalne stowarzyszenie pszczelarzy przetrwało 10 lat.
Tradycje organizacji pszczelarskich ziemi sejneńskiej mają ponad 140 lat i są jednymi z
najstarszych w Polsce. W chwili obecnej Stowarzyszenie Pszczelarzy Sejny Puńsk świadome
wyjątkowości regionalnego miodu, podejmuje starania mające na celu wypromowanie tego regionalnego
specjału oraz kontynuację długiej tradycji pszczelarstwa.
Ukoronowaniem wysiłków środowiska pszczelarskiego jest przeprowadzenie rejestracji produktu regionalnego
„MIOD WIELOKWIATOWY Z SEJNEŃSZCZYZNY” w Unii Europejskiej.
Nasz miód został wpisany na elitarną listę produktów wysokiej jakości –
„Chronionych Nazw Pochodzenia”.
Opis: Analiza pyłkowa Miodu z Sejneńszczyzny wykazała ogromną różnorodność roślin miododajnych z jakich pszczoły
tworzą ten niezwykły produkt.
W smaku dominuje słodycz z nutami smakowymi maliny leśnej, lipy, dzikiej gruszy, wiśni i chabrów.
Naturalne kwasy organiczne przyjemnie balansują słodycz a zawartość kumaryny dodaje szczyptę ostrości. Wiosenne wielokwiatowe miody są jasne w kolorze i łagodniejsze w smaku, a letnie ciemniejsze i bardziej wyraziste w smaku.
Fakt, że w regionie z jednej strony brak jest upraw monokulturowych – takich jak rzepak czy przemysłowe sady, w których stosuje się pestycydy a z drugiej strony bogactwo naturalnych pożytków, stanowi wyjątkowość i kwalifikuje nasz miód jako cenne źródło witamin i mikroelementów.
Właściwości naszego miodu – posiada działanie przeciwbakteryjne, detoksykujące , ma pozytywny wpływ na metabolizm komórkowy i układowy, łagodzi i przyspiesza leczenie wielu schorzeń. Doskonale wzbogaca codzienną dietę, dzięki ogólnym właściwościom odżywczym i uodparniającym. A do tego to po prostu – niebo w gębie! Wszystkim konsumentom życzymy smacznego.