Get Adobe Flash player

Miód z Sejneńszczyzny

Zebranie w Sejnach

22 lutego odbyło się zebranie Naszego Stowarzyszenia, było to zebranie organizacyjne na którym pszczelarze opłacali składki, ubezpieczenie pasiek, również dokonali wpłaty na leki i matki pszczele ( w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa). Podczas spotkania Prezes Franciszek Januszko przekazał informację o naszych działaniach, wspólnie przedyskutowano zamierzenia na przyszłość. Z mini wykładem na temat „Miód i prawidłowe zasady jego pozyskiwania” wystąpił kolega Daniel Bednarek. W szczególności przybliży słuchaczom przełomowe badania dotyczące składu chemicznego, właściwości poszczególnych gatunków miodu. Treść wykładu będzie niebawem dostępna w zakładce Skład Miodu.

Wykład - "Właściwości miodu"

Wykład – „Właściwości miodu”

Podsumowanie Roku 2013.

Dnia 22 grudnia 2013 pszczelarze z naszego regionu zebrali się aby posumować rok działalności Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska i przedyskutować plan działań w nadchodzącym czasie.

Rok 2013 był rokiem intensywnej pracy. Chociaż w niektórych przedsięwzięciach byliśmy nowicjuszami, to jednak udało nam się zrealizować większość zamierzonych celów.

Wymienię kilka inicjatyw, które zakończyliśmy w minionym roku.

Niewątpliwie największym osiągnięciem było przystąpienie do programu FIO – „Działajmy lokalnie w Województwie Podlaskim”. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe. Z tych funduszy zorganizowaliśmy szkolenie i warsztaty, wydaliśmy ulotki propagujące walory miodu z Sejneńszczyzny, utworzyliśmy stronę Stowarzyszenia (www.miod-sp.pl), przeprowadziliśmy konkurs wiedzy o miodzie oraz powstał baner reklamowy. Cały projekt został wzorowo rozliczony.

Stowarzyszenie realizuje także Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa (czyli dotacje do sprzętu pszczelarskiego, matek pszczelich, leków itp.)

Uczestniczyliśmy w targach i imprezach regionalnych, produkty naszych pszczelarz nadal zdobywają laury w konkursach na najlepsze miody. Przykład: Puchar Województwa Podlaskiego przyznany został po raz drugi Piotrowi Witkowskiemu.

W planach na rok 2014 przewidujemy zorganizowanie konferencji pszczelarskiej wspólnie z Polska Izbą Produktu Regionalnego i Tradycyjnego. Chcemy promować produkty regionalne, tradycje kulinarne Podlasia, a w szczególności Miody Sejneńskie. Będziemy zabiegać o przyznanie naszym regionalnym miodom znaku „Jakość Tradycja”. Jakość miodów z Sejneńszczyzny została już nieraz potwierdzona, choćby wpisanie na listę produktów tradycyjnych, czy oznakowania UE „Chroniona Nazwa Pochodzenia”.

W tych trudnych czasach staramy się działać tak aby nie obciążać kieszeni naszych członków, stawka składki ulowej – nie została podniesiona i wyniesie 1 zł od rodziny pszczelej.

Na koniec naszego spotkania wraz z życzeniami Świątecznymi i Noworocznymi, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Łuba złożył podziękowania Prezesowi Franciszkowi Januszce, całemu Zarządowi i kolegom, którzy angażowali się w prace Stowarzyszenia, za trud włożony w integrację pszczelarzy i budowanie prestiżu pszczelarstwa na Sejneńszczyźnie.

Zebranie grudzień 2013

Zebranie Sprawozdawcze
grudzień 2013

Zebranie grudzień 2013

Zebranie Sprawozdawcze
grudzień 2013

Zebranie grudzień 2013

Zebranie Sprawozdawcze
grudzień 2013

Podczas zebrania zostały rozdane specjalne naklejki, które chętni pszczelarze przykleją na swoje pojazdy. Na naklejce znajduje się informacja iż pod wskazanym numerem telefonu, można uzyskać pomoc, w przypadku zagnieżdżenia się pszczół, w miejscu gdzie nie są one mile widziane. Naklejki zostały opracowane graficznie przez kolegę Daniela Bednarka z inicjatywy Pszczelarskiego Pogotowia Rojowego. Więcej informacji na temat czym jest Pszczelarskie Pogotowia Rojowe na stronie www.pszczelarskiepogotowierojowe.pl
Pozdrawiam Daniel Bednarek.

Pszczelarskie Pogotowie Rojowe

Pszczelarskie Pogotowie Rojowe

 

„Jakość Tradycja” w Unii Europejskej

Seminarium

Pszczelarze i Organizatorzy Seminarium

Seminarium.” Żywność tradycyjna i regionalna” odbyło się zgodnie z planem 29 października 2013 w Domu Litewskim.

Jako stowarzyszenie uczestniczyliśmy w Seminarium postaci silnej reprezentacji: koledzy z zarządu stowarzyszenia Franciszek Januszko, Jan Pachucki, Antoni Poźniak i członkowie Danuta Macianis, Franciszek Surel, Piotr Witkowski, oraz piszący te słowa Daniel Bednarek.

Na wstępie otrzymaliśmy świetne materiały informacyjne w formie drukowanej i elektronicznej, katalogi zarejestrowanych produktów regionalnych, „Poradnik Producenta”- produktów regionalnych i tradycyjnych, Magazyn informacyjny PIPRiL „Smak i tradycja” oraz notatnik z długopisem.

Wykłady prowadzili Członkowie Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego państwo:
Prezes Izabela Byszewska, Wiceprezes Jan Zwoliński, Członek Zofia Winawer. Tematyka seminarium dotyczyła systemów jakości produktów żywnościowych. Mogliśmy zapoznać się historią i przyczynami powstawania oznaczeń produktów żywnościowych wysokiej jakości. Kolejną porcją wiedzy były przepisy obowiązujące producentów żywności (oj nie łatwa tematyka). Następnie to co nas najbardziej interesowało Mechanizmy Wsparcia producentów uczestniczących w systemach jakości żywności. Tu w trące jedynie że ubiegać się można o zwrot kasztów certyfikacji oraz promocji ( np. wydanie folderu reklamowego). Kilku Producentów skorzystało z takiego wsparcia co przełożyło się na zwiększoną sprzedaż.
Organizatorzy promowali pierwszy w Polsce system jakościowy dla produktów tradycyjnych.
„Jakość tradycja” jest to system który od 2007 został uznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Znak "Jakość Tradycja"

Znak „Jakość Tradycja”

Co ważne uczestnicy tego systemu mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich.

System „Jakość Tradycja” może okazać się dobrym rozwiązaniem w promocji naszego miodu.

Oceniając realnie poziom pszczelarstwa na Sejneńszczyźnie trzeba zauważyć że z jednej strony mamy wspaniałe produkty pszczele (miód, pyłek pszczeli, pierzga, propolis) a z drugiej rozdrobnione pasieki, praktycznie amatorskie, ze słabym zdolnościami ekonomicznymi. Najlepszym przykładem obrazującym taki stan rzeczy jest fakt braku chętnych do certyfikacji Miodu Wielokwiatowego z Sejneńszczyzny.

Dlatego bardzo ostrożnie analizując system krajowych oznaczeń produktów żywnościowych można przypuszczać że są one dostosowane do naszych obecnych możliwości.

Ogólne wrażenie:

Promowanie ekstensywnej produkcji żywności, regionalnych produktów, ekologi, gospodarstw rodzinnych, dziedzictwa kulinarnego jest pokojowa formą przeciwstawiana się globalnym zagrożeniom, takim jak rolnictwo na usługach ponadpaństwowych korporacji, (czytaj pestycydy i GMO), niszczenie naturalnych zasobów planety, utrata niezależności żywnościowej. Myślę że są to wspólne cele zarówno Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska jak i Polskiej Izby Produktów Regionalnych i Lokalnych. Zacieśnienie współpracy może przynieść tylko korzyści.

Seminarium

Organizatorzy

Seminarium

Seminarium, Sejny 29-10-2013

Seminarium

Przyznanie nagrody

Sejny, Dom Litewski

Sejny, Dom Litewski

 

Seminarium

Żywność tradycyjna i regionalna, Sejny 29-10-2013

Seminarium – Żywności tradycyjna i regionalna

Informujemy że w dniu 29 października odbędzie się Seminarium

„Żywności tradycyjna i regionalna. Wsparcie w ramach PROW 2007-2013 producentów uczestniczących w systemach jakości żywności . Szanse i bariery, możliwości wytwarzania.”

Miejsce:

Sala Konferencyjna Domu Litewskiego w Sejnach.

Organizatorzy:

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Produkty regionalne

Polska Izba Produktu Regionalnego

Dożynki Powiatowe w Sejnach 8 IX 2013.

Po raz piąty obchodzono w Sejnach – Święto Plonów”, była to doskonała okazja dla pszczelarzy członków Stowarzyszenia P.S.i P. żeby zaprezentować się z naszą działalnością. Jak zwykle można było skosztować Sejneńskiego miodu, a z rozdawanych przez nas ulotek zapoznać się z jego walorami.

Dożynki Powiatowe cieszą się popularnością w śród turystów, mieszkańców Sejn i okolic.
Tym bardziej jest nam miło że Starostwo Powiatowe w Sejnach współorganizator Dożynek nie zapomniało o nas pszczelarzach i wyróżniło następujących znamienitych pszczelarzy:
Franciszek Surel – 50 lat stażu w pszczelarstwie, chirurg i wieloletni Dyrektor Szpitala w Sejnach, działa do lat w organizacjach pszczelarskich. Mieszkaniec Sejn cieszący się ogromnym autorytetem.
Piotr Witkowski – magister historii, który poświęcił się w pracy na rzecz pszczelarstwa. Człowiek na którego zawsze możemy liczyć, pomaga pszczelarzom w wielu ważnych sprawach. Poprzez swoje szerokie kontakty w całej Polsce i na Litwie integruje naszych pszczelarzy z środowiskami naukowymi, producentami artykułów pszczelarskich.
Laureat konkursów na Najlepsze Wyroby Regionalne.
Wyróżnieni otrzymali na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska od Starosty Sejneńskiego grawerowane Podziękowania za swoje zasługi.
Nieodłączną tradycją Święta Plonów jest składanie „Darów Dziękczynnych” -miód i kwiaty w kościele złożyli Danuta Macianis i Antoni Aleksa.

 

Dożynki Powiatowe w Sejnach 8 IX 2013.

Państwo Witkowscy, Franciszek Surel.

Podziękowania

Podziękowania

Wręczenie Podziękowań.

Wręczenie Podziękowań.

Dary od Pszczelarzy - Danuta Macianis i Antoni Aleksa.

Dary od Pszczelarzy

 

Ulotka informacyjna

Podejmujemy działania promocyjne, pierwszy krok to wydanie ulotki.

Promocja Miodu

Promocja Miodu