Get Adobe Flash player

owady zapylające

Więcej kwiatów dla pszczół?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło kolejny etap konsultacji społecznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W pierwszej wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, który był konsultowany do dnia 15 maja 2013 roku, znajdował się zapis pakietu Strefy buforowe i miedze śródpolne, który zapewne ucieszył by każdego pszczelarza.

Celem pakietu Strefy buforowe i miedze śródpolne miało być zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów rolnych, redukcja zanieczyszczeń obszarowych, zwiększenie liczebności owadów zapylających na polu, zapewnienie korzystnych warunków lęgowych, żerowiskowych oraz osłonowych dla wielu przedstawicieli fauny pól uprawnych oraz ochrona gleb i wód.
Niestety w kolejnej wersji projektu ten zapis został usunięty.
Otrzymaliśmy informację że stronie głównej Ministerstwa www.minrol.gov.pl lub http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozpoczynamy-III-etap-konsultacji-PROW-2014-2020 do 10 lutego. Dokument do którego można zgłaszać uwagi i propozycje:

Oto treść uwag jakie zgłosiliśmy:

Jako Stowarzyszenie Pszczelarzy działamy na terenie Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny, obserwujemy postępujące ubożenie „pastwisk pszczelich”. Rozwój rolnictwa w naszym regionie ma na ten fakt przemożny wpływ. Powiększa się areał uprawy kukurydzy. Łąki i pastwiska staja się monokulturami! Pszczoły i inne zapylacze nie maja dostępu do niezbędnego pokarmu, pyłku kwiatowego roślin kwitnących w drugiej połowie lata . Efektem takiego stanu rzeczy jest pogarszająca się kondycja rodzin pszczelich.
Jesteśmy zasmuceni faktem usunięcia  „Pakietu Strefy buforowe i miedze śródpolne” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Według naszych spostrzeżeń program „Strefy buforowe i miedze śródpolne” byłby krokiem w dobrą stronę ochrony: pszczół, środowiska a co za tym idzie społeczeństwa czyli nas, ludzi.

Rolnictwo.

Rolnictwo.