Get Adobe Flash player

oznaczenia

„Jakość Tradycja” w Unii Europejskej

Seminarium

Pszczelarze i Organizatorzy Seminarium

Seminarium.” Żywność tradycyjna i regionalna” odbyło się zgodnie z planem 29 października 2013 w Domu Litewskim.

Jako stowarzyszenie uczestniczyliśmy w Seminarium postaci silnej reprezentacji: koledzy z zarządu stowarzyszenia Franciszek Januszko, Jan Pachucki, Antoni Poźniak i członkowie Danuta Macianis, Franciszek Surel, Piotr Witkowski, oraz piszący te słowa Daniel Bednarek.

Na wstępie otrzymaliśmy świetne materiały informacyjne w formie drukowanej i elektronicznej, katalogi zarejestrowanych produktów regionalnych, „Poradnik Producenta”- produktów regionalnych i tradycyjnych, Magazyn informacyjny PIPRiL „Smak i tradycja” oraz notatnik z długopisem.

Wykłady prowadzili Członkowie Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego państwo:
Prezes Izabela Byszewska, Wiceprezes Jan Zwoliński, Członek Zofia Winawer. Tematyka seminarium dotyczyła systemów jakości produktów żywnościowych. Mogliśmy zapoznać się historią i przyczynami powstawania oznaczeń produktów żywnościowych wysokiej jakości. Kolejną porcją wiedzy były przepisy obowiązujące producentów żywności (oj nie łatwa tematyka). Następnie to co nas najbardziej interesowało Mechanizmy Wsparcia producentów uczestniczących w systemach jakości żywności. Tu w trące jedynie że ubiegać się można o zwrot kasztów certyfikacji oraz promocji ( np. wydanie folderu reklamowego). Kilku Producentów skorzystało z takiego wsparcia co przełożyło się na zwiększoną sprzedaż.
Organizatorzy promowali pierwszy w Polsce system jakościowy dla produktów tradycyjnych.
„Jakość tradycja” jest to system który od 2007 został uznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Znak "Jakość Tradycja"

Znak „Jakość Tradycja”

Co ważne uczestnicy tego systemu mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich.

System „Jakość Tradycja” może okazać się dobrym rozwiązaniem w promocji naszego miodu.

Oceniając realnie poziom pszczelarstwa na Sejneńszczyźnie trzeba zauważyć że z jednej strony mamy wspaniałe produkty pszczele (miód, pyłek pszczeli, pierzga, propolis) a z drugiej rozdrobnione pasieki, praktycznie amatorskie, ze słabym zdolnościami ekonomicznymi. Najlepszym przykładem obrazującym taki stan rzeczy jest fakt braku chętnych do certyfikacji Miodu Wielokwiatowego z Sejneńszczyzny.

Dlatego bardzo ostrożnie analizując system krajowych oznaczeń produktów żywnościowych można przypuszczać że są one dostosowane do naszych obecnych możliwości.

Ogólne wrażenie:

Promowanie ekstensywnej produkcji żywności, regionalnych produktów, ekologi, gospodarstw rodzinnych, dziedzictwa kulinarnego jest pokojowa formą przeciwstawiana się globalnym zagrożeniom, takim jak rolnictwo na usługach ponadpaństwowych korporacji, (czytaj pestycydy i GMO), niszczenie naturalnych zasobów planety, utrata niezależności żywnościowej. Myślę że są to wspólne cele zarówno Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska jak i Polskiej Izby Produktów Regionalnych i Lokalnych. Zacieśnienie współpracy może przynieść tylko korzyści.

Seminarium

Organizatorzy

Seminarium

Seminarium, Sejny 29-10-2013

Seminarium

Przyznanie nagrody

Sejny, Dom Litewski

Sejny, Dom Litewski

 

Seminarium

Żywność tradycyjna i regionalna, Sejny 29-10-2013