Get Adobe Flash player

Pszczelarstwo

Zebranie. Nowe Otwarcie.

28 grudnia 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska. Tym razem w Urzędzie Gminy Sejny.  Zaprosił nas nowy gospodarz  Gminy Sejny – Wójt Dariusz Łostowski.

Spotkanie otworzył Franciszek Januszko, powitał gości i przedstawił porządek zebrania.

Następnie wysłuchaliśmy kolejno:

  • sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2014. (wygłosił prezes Franciszek Januszko)
  • zestawiania przychodów i rozchodów (przedstawił skarbnik Antoni Poźniak)
  • sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej (odczytał przewodniczący komisji Piotr Witkowski)

Wszystkie sprawozdania poddane pod głosowania i zostały jednogłośnie przyjęte.
W czasie przeznaczonym na dyskusje i wolne wnioski, głos zabrał Pan Dariusz Łostowski; w swojej wypowiedzi skupił się na możliwościach pozyskania funduszy na działalność, zgodną z celami naszego stowarzyszenia. Dostaliśmy zapewnienie o poparciu naszych działań i zwiększeniu współpracy z lokalnymi Samorządami. W nadchodzącym okresie możemy składać projekty do Lokalnej Grupy Działania, jak również do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zebranie Grudzień 2014

Od Lewej: Daniel Bednarek, Dariusz Łostowski, Franciszek Januszko.

Zostały też poruszone aktualne problemy związane ze zdrowotnością pszczół, szczególnie problem zwalczania pajęczaka „Varroa Destructor”. Jeden z kolegów uczestniczył w internetowej konferencji dotyczącej tego tematu, z której zdał relacje: zwrócił uwagę pszczelarzy na katastrofalny stan zaopatrzenia polskich pszczelarzy w leki weterynaryjne. Wystarczy zajrzeć – relacjonował; na strony internetowe z lekami, w innych krajach gdzie jest dostępna cała paleta leków i środków pomocniczych zwalczających Varroa. Ciekawe, że polskie leki są tam dostępne za dużo niższą cenę niż u nas! (z drugiej strony polskie prawo nie dopuszcza stosowania większości lekarstw dopuszczonych w innych krajach!!!). Pytanie, kto odpowiada z taki stan rzeczy?
Wiele przypadków upadku rodzin pszczelich jest spowodowanych, brakiem skutecznego leczenia!

Ostatnim formalnym punktem zebrania była rezygnacja z funkcji Prezesa Pana Franciszka Januszki i powołanie (w procedurze glosowania) na tę funkcję Pana Daniela Bednarka.
Następnie nowy Prezes zgłosił wniosek o przegłosowanie uchwały o nadaniu funkcji Honorowego Prezesa Panu Franciszkowi Januszce, zgodził się i został jednogłośnie przyjęty. Nie kryjąc wzruszenia, Pan Franciszek serdecznie podziękował członkom stowarzyszenia i życzył swojemu następcy powodzenia w prowadzeniu Stowarzyszenia.

zebranie 2014 grudzien

Pana Jerzy Słowicki otrzymuje wyróżnienie.

Zebranie Grudzień 2014

Wystąpienie Wójta Gminy Sejny Dariusza Łostowskiego.

Zebranie Grudzień 2014

Zebranie Grudzień 2014

Czas na zebranie.

Spotykamy się 28 grudnia 2014r godzina 11:00 zaraz po Świętach.

Proszę zarezerwować sobie czas. Jeszce dokładnie nie wiemy gdzie. Jesteśmy za tym żeby to było w sali Starostwa. Ponieważ tam są warunki techniczne do przeprowadzenia małej prezentacji. Mam nadziej że drogi będą odśnieżone bardzo dobrze i będziemy mogli spokojnie odbyć to zebranie.

Zimowa Pasieka

Zimowa Pasieka 2014

Apel ku przestrodze!

Rozwój w różnych dziedzinach życia nie może dobywać się kosztem niszczenia zasobów naturalnych naszej planety! Pszczoły są doskonałym próbnikiem, tego co dziej się z naszym środowiskiem. Pogarszająca się kondycja naszych podopiecznych oraz innych owadów zapylających, pozwala przypuszczać że „postęp” w rolnictwie niesie duże zagrożenie nie tylko dla pszczół.

Zachęcam do wzięcia udziału w dyskusji na facebookowej stronie Stowarzyszenia PPP

Pszczoła na podagryczniku.

Pszczoła na podagryczniku.

Ratujmy pszczoły puki się da!

Piknik Pszczelarski – Jubileusz.

W dniu 15 czerwca 2014 r w miejscowości Żegary w Ośrodku Agroturystycznym Danuty Macianis
dobyła się uroczystość Jubileuszowa 50lecie  działalności Pszczelarskiej i 75lecie Antoniego Poźniaka.
Uroczystości zorganizowało Stowarzyszenie Pszczelarzy Sejn i Puńska.
Pszczelarze docenili dokonania i zasługi w rozwoju pszczelarstwa kolegi Antoniego.
Pan Antoni do lat działa w organizacjach pszczelarskich pełniąc różne funkcje w Zarządzie, jest hodowcą matek pszczelich, mistrzem pszczelarskim i rzeczoznawcą chorób pszczelich. Swoje wieloletnie doświadczenia w pracy z pszczołami połączył z umiejętnościami technicznymi opracowując ul. Ul dostosowany do biologii pszczoły miodnej, warunków klimatycznych, specyfiki utrzymywanych w regionie ras pszczół oraz co bardzo ważne komfortu pracy osób obsługujących ule. Ul został zaprezentowany na spotkaniu i spotkał się z dużym zainteresowaniem pszczelarzy. Kolega Antoni z właściwa sobie skromnością mówi o swoim dziele -” jest to ul XXI wieku”.
W dniu Jubileuszu otrzymał Dyplom Uznania, Podziękowania, kwiaty i upominki.

Nad jeziorem.

Piknik nad jeziorem Gaładuś. 2014

Wręczenie dyplomu koledze Poźniakowi.

Wręczenie dyplomu koledze Poźniakowi.

Kolega Antoni w pasiece prezentuje ule własnego pomysłu.

Kolega Antoni w pasiece prezentuje ule własnego pomysłu.

Spółdzielnia czy Grupa Producencka?

W dniu 28 maja 2014 w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sejnach odbyła się narada Zarządu Stowarzyszenia w sprawie organizacji Grupy Producenckiej lub Spółdzielni Pszczelarskiej.
Oprócz pszczelarz Udział w naradzie brali pracownicy ODR W Sejnach między innymi Kierownik Łostowski Dariusz
oraz Z-as Dyr. Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Mariusz Cylwik i Główny Specjalista d/s
organizacji Producentów Rolnych Paweł Gąsiorek.

Stworzenie Grupy Producęckiej lub Spółdzielni Pszczelarskiej w regionie północno – wschodniej Polski jest z pewnością szansą na uzyskanie niemałej pomocy unijnej i umożliwiło by również lepsze wykorzystanie potencjału regionalnego Pszczelarstwa. Ponieważ w obrębie pszczelarstwa nie istnieją w Polsce Grupy Producenckie nasze obawy budzi brak doświadczeń w tej materii oraz cała „papierologia” która wiąże się z pozyskiwaniem funduszy.

Przewiduje się kolejne spotkanie w okresie jesiennym. Pszczelarzy zainteresowanych tym tematem prosimy o kontakt.

Spotkanie w sprawie Grupy Producenckiej w sektorze pszczelarstwa.

Spotkanie w sprawie Grupy Producenckiej w sektorze pszczelarstwa.

 

Zebranie w Sejnach

22 lutego odbyło się zebranie Naszego Stowarzyszenia, było to zebranie organizacyjne na którym pszczelarze opłacali składki, ubezpieczenie pasiek, również dokonali wpłaty na leki i matki pszczele ( w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa). Podczas spotkania Prezes Franciszek Januszko przekazał informację o naszych działaniach, wspólnie przedyskutowano zamierzenia na przyszłość. Z mini wykładem na temat „Miód i prawidłowe zasady jego pozyskiwania” wystąpił kolega Daniel Bednarek. W szczególności przybliży słuchaczom przełomowe badania dotyczące składu chemicznego, właściwości poszczególnych gatunków miodu. Treść wykładu będzie niebawem dostępna w zakładce Skład Miodu.

Wykład - "Właściwości miodu"

Wykład – „Właściwości miodu”

Dożynki Powiatowe w Sejnach 8 IX 2013.

Po raz piąty obchodzono w Sejnach – Święto Plonów”, była to doskonała okazja dla pszczelarzy członków Stowarzyszenia P.S.i P. żeby zaprezentować się z naszą działalnością. Jak zwykle można było skosztować Sejneńskiego miodu, a z rozdawanych przez nas ulotek zapoznać się z jego walorami.

Dożynki Powiatowe cieszą się popularnością w śród turystów, mieszkańców Sejn i okolic.
Tym bardziej jest nam miło że Starostwo Powiatowe w Sejnach współorganizator Dożynek nie zapomniało o nas pszczelarzach i wyróżniło następujących znamienitych pszczelarzy:
Franciszek Surel – 50 lat stażu w pszczelarstwie, chirurg i wieloletni Dyrektor Szpitala w Sejnach, działa do lat w organizacjach pszczelarskich. Mieszkaniec Sejn cieszący się ogromnym autorytetem.
Piotr Witkowski – magister historii, który poświęcił się w pracy na rzecz pszczelarstwa. Człowiek na którego zawsze możemy liczyć, pomaga pszczelarzom w wielu ważnych sprawach. Poprzez swoje szerokie kontakty w całej Polsce i na Litwie integruje naszych pszczelarzy z środowiskami naukowymi, producentami artykułów pszczelarskich.
Laureat konkursów na Najlepsze Wyroby Regionalne.
Wyróżnieni otrzymali na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska od Starosty Sejneńskiego grawerowane Podziękowania za swoje zasługi.
Nieodłączną tradycją Święta Plonów jest składanie „Darów Dziękczynnych” -miód i kwiaty w kościele złożyli Danuta Macianis i Antoni Aleksa.

 

Dożynki Powiatowe w Sejnach 8 IX 2013.

Państwo Witkowscy, Franciszek Surel.

Podziękowania

Podziękowania

Wręczenie Podziękowań.

Wręczenie Podziękowań.

Dary od Pszczelarzy - Danuta Macianis i Antoni Aleksa.

Dary od Pszczelarzy