Get Adobe Flash player

Puńsk

Szkolenie w Puńsku. Styczeń 2015

Szkolenie - styczeń 2015r.

Szkolenie – styczeń 2015r.

W gminie Puńsk ponad 80% mieszkańców stanowią Litwini.
Puńsk jest silnym ośrodkiem kultury litewskie, działają tu również znakomici pszczelarze, członkowie naszego stowarzyszenia.

Pszczelarze z Puńska wielokrotnie organizowali wykłady z litewskim naukowcami. Jest to podyktowanie wieloma praktycznymi czynnikami – Warszawa, Puławy nawet Olsztyn są dalej niż Kowno czy Wilno. Prelekcje w języku Litewskim to możliwość poznania specyficznego słownictwa z branży pszczelarskiej, ( w każdym języku pojawiają się przecież nowe określania, pojęcia). Klimat naszego regionu jest bardziej zbliżony do warunków panujących na terytorium Litwy. Prace naukowe dotyczące gospodarki pasiecznej w Polsce często opierają się na badaniach przeprowadzonych w południowej części kraju – (rozwój rodzin pszczelich, wegetacja roślin przebiegają tam znacząco inaczej).

Tym razem Puńsk odwiedził Doc. dr Algirdas Amšiejus – Pszczelarz, naukowiec, obieżyświat pszczelarski, hodowca matek pszczelich ( Buck fast) – jego materiał hodowlany jest ceniony szczególnie w Rosji i na Ukrainie. W tym szkoleniu uczestniczyli także Pszczelarze z trzech regionów Litwy.

Szkolenie dotyczyło najbardziej aktualnego problemu w pszczelarstwie, czyli jak postępować żeby pozbyć się Varrozy (pajęczak Varroa destructor – pasożyt) nie szkodząc pszczołą i konsumentom miodu!

Podstawowe porady prelegenta:
1) monitorować poziom porażenia przez cały sezon.
2) prowadzić kompleksową, przemyślaną i konsekwentną – cało roczną walkę z pasożytem
(jeden zabieg w ciągu sezonu, w tej chwili nie wystarczy!!!)
3) kwasy organiczne są polecane w wielu krajach, ich właściwe stosowanie może być alternatywą  wobec,  syntetycznych akarycydów (również jako zamienniki)
4) stosowanie ramek pracy (trój sekcyjnych) jako pułapki na roztocze staje się koniecznością

5) według dr Amšiejusa, próby selekcjonowania pszczół w kierunku odporności na Varrozę, jak do tej pory nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. To nie oznacza że należy zaniechać poszukiwań w tym kierunku.

Warroza, zwalczanie!!!Szkolenie - Puńsk 2015r.

Warroza, zwalczanie!!!
Szkolenie – Puńsk 2015r.

Podziękowania.

Podziękowania.

Wręczenie upominków. Kolega Piotr wręcza Litewska - Królowa Pszczół dobiera.

Wręczenie upominków.
Kolega Piotr wręcza Litewska – Królowa Pszczół dobiera.

Po szkoleniu.Pszczelarskie rozmowy

Po szkoleniu.Pszczelarskie rozmowy

Droga na szkolenie

Droga na szkolenie

Zebranie. Nowe Otwarcie.

28 grudnia 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska. Tym razem w Urzędzie Gminy Sejny.  Zaprosił nas nowy gospodarz  Gminy Sejny – Wójt Dariusz Łostowski.

Spotkanie otworzył Franciszek Januszko, powitał gości i przedstawił porządek zebrania.

Następnie wysłuchaliśmy kolejno:

  • sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2014. (wygłosił prezes Franciszek Januszko)
  • zestawiania przychodów i rozchodów (przedstawił skarbnik Antoni Poźniak)
  • sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej (odczytał przewodniczący komisji Piotr Witkowski)

Wszystkie sprawozdania poddane pod głosowania i zostały jednogłośnie przyjęte.
W czasie przeznaczonym na dyskusje i wolne wnioski, głos zabrał Pan Dariusz Łostowski; w swojej wypowiedzi skupił się na możliwościach pozyskania funduszy na działalność, zgodną z celami naszego stowarzyszenia. Dostaliśmy zapewnienie o poparciu naszych działań i zwiększeniu współpracy z lokalnymi Samorządami. W nadchodzącym okresie możemy składać projekty do Lokalnej Grupy Działania, jak również do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zebranie Grudzień 2014

Od Lewej: Daniel Bednarek, Dariusz Łostowski, Franciszek Januszko.

Zostały też poruszone aktualne problemy związane ze zdrowotnością pszczół, szczególnie problem zwalczania pajęczaka „Varroa Destructor”. Jeden z kolegów uczestniczył w internetowej konferencji dotyczącej tego tematu, z której zdał relacje: zwrócił uwagę pszczelarzy na katastrofalny stan zaopatrzenia polskich pszczelarzy w leki weterynaryjne. Wystarczy zajrzeć – relacjonował; na strony internetowe z lekami, w innych krajach gdzie jest dostępna cała paleta leków i środków pomocniczych zwalczających Varroa. Ciekawe, że polskie leki są tam dostępne za dużo niższą cenę niż u nas! (z drugiej strony polskie prawo nie dopuszcza stosowania większości lekarstw dopuszczonych w innych krajach!!!). Pytanie, kto odpowiada z taki stan rzeczy?
Wiele przypadków upadku rodzin pszczelich jest spowodowanych, brakiem skutecznego leczenia!

Ostatnim formalnym punktem zebrania była rezygnacja z funkcji Prezesa Pana Franciszka Januszki i powołanie (w procedurze glosowania) na tę funkcję Pana Daniela Bednarka.
Następnie nowy Prezes zgłosił wniosek o przegłosowanie uchwały o nadaniu funkcji Honorowego Prezesa Panu Franciszkowi Januszce, zgodził się i został jednogłośnie przyjęty. Nie kryjąc wzruszenia, Pan Franciszek serdecznie podziękował członkom stowarzyszenia i życzył swojemu następcy powodzenia w prowadzeniu Stowarzyszenia.

zebranie 2014 grudzien

Pana Jerzy Słowicki otrzymuje wyróżnienie.

Zebranie Grudzień 2014

Wystąpienie Wójta Gminy Sejny Dariusza Łostowskiego.

Zebranie Grudzień 2014

Zebranie Grudzień 2014