Get Adobe Flash player

Spółdzielnia

Spółdzielnia czy Grupa Producencka?

W dniu 28 maja 2014 w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sejnach odbyła się narada Zarządu Stowarzyszenia w sprawie organizacji Grupy Producenckiej lub Spółdzielni Pszczelarskiej.
Oprócz pszczelarz Udział w naradzie brali pracownicy ODR W Sejnach między innymi Kierownik Łostowski Dariusz
oraz Z-as Dyr. Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Mariusz Cylwik i Główny Specjalista d/s
organizacji Producentów Rolnych Paweł Gąsiorek.

Stworzenie Grupy Producęckiej lub Spółdzielni Pszczelarskiej w regionie północno – wschodniej Polski jest z pewnością szansą na uzyskanie niemałej pomocy unijnej i umożliwiło by również lepsze wykorzystanie potencjału regionalnego Pszczelarstwa. Ponieważ w obrębie pszczelarstwa nie istnieją w Polsce Grupy Producenckie nasze obawy budzi brak doświadczeń w tej materii oraz cała „papierologia” która wiąże się z pozyskiwaniem funduszy.

Przewiduje się kolejne spotkanie w okresie jesiennym. Pszczelarzy zainteresowanych tym tematem prosimy o kontakt.

Spotkanie w sprawie Grupy Producenckiej w sektorze pszczelarstwa.

Spotkanie w sprawie Grupy Producenckiej w sektorze pszczelarstwa.